Belső fül

A belső fül a halló- és vestibularis labirintusból áll. A labirintus szó a halántéki csontok megkövesedett részeiben található, rendkívül bonyolultan kapcsolódó utak hálózatára utal.

Beszédértés

A hallásvesztés első szignifikáns jele a zajos környezetben való beszédértés romlásában mutatkozik meg. A beszéd-audiometriás teszt alkalmával több tesztszót vagy tesztmondatot tárunk a páciens elé.

Beszédspektrum

Annak ellenére, hogy a beszéd nyelvenként különböző, minden beszédjel tartalmaz rokon tulajdonságokat. A beszédjelet többféle különböző módon tudjuk jellemezni, de a két legfontosabb az időhöz és a frekvenciához kapcsolódik szorosan. Akusztikai kifejezéssel élve, a beszéd egy olyan hullámzó, ingadozó jel, ahol a frekvenciakomponensek egyik pillanatról a másikra változnak.