Adatkezelés 2018-04-29T14:59:27+00:00

Tartalom

Üdvözöljük a hallastarsasaga.hu-n! Az oldal tulajdonosa A Hallás Társasága. Kérjük , olvassa el az Adatkezelési irányelveinket, mielőtt adatokat ad meg vagy használ fel ezen az Weboldalon. Ez a Weboldalt kizárólag Magyarországon élő látogatóknak felhasználására szántuk.

I. Adatvédelmi rendelkezések

Ez az oldal nem tartalmaz információkat 14 év alatti gyermekek számára. Tudatosan nem gyűjt információt a látogatókról ebben a korcsoportban . Javasoljuk a szülőknek , hogy beszélgessenek el gyermekeikkel az Internet használatáról, és a különböző weboldalakon közzétett magánjellegfű információk lehetséges következményeiről.

A hallastarsasag.hu tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a Weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti az Üzemeltető felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben az Üzemeltető ezen adatokat köteles megsemmisíteni – amennyiben az adatkezelés nem az Üzemeltető jogszabályban rögzített kötelezettsége. Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére.

Üzemeltetőnek (és megbízottjának) jogában áll a Felhasználó összes saját akaratából rendelkezésre bocsátott adatát, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően elektronikusan tárolni és eldolgozni.
Ezt Felhasználó az info (kukac) hallastarsasag.hu címre küldött levelével bármikor visszavonhatja és a személyes adatai azonnal törlésre kerülnek. Üzemeltető számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés megteremtéséhez. Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

Amennyiben Üzemeltető a honlapot, annak motorját és a domain nevet értékesíti, azáltal az adatokat is továbbadja, azonban saját magának azt nem tartja meg. Üzemeltető a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás az Üzemeltető adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.

II. Felelőségi kérdések

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak. Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető a Külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a Külső tartalomra történő hivatkozást.

III. Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.
Kérjük, látogasson vissza rendszeresen, és ellenőrizze irányelveinket, mielőtt személyes azonosításra alkalmas adatokat ad meg. Adatkezelési irányelveinket 2015 december 13-án frissítettük utoljára.

IV. Regisztráció

A regisztráció bárki számára nyílt és ingyenes. A hallastarsasag.hu oldalon található szolgáltatások egy része csak regisztrált látogatóknak férhető hozzá. Regisztrált olvasónk tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentumban szereplő bármilyen szabály megszegése esetén korlátozhatjuk vagy megszűntethetjük hozzáférési jogait az oldalhoz.

V. Szellemi tulajdon

A hallastarsasag.hu oldal teljes tartalma (illusztrációk, szövegek, megnevezések, képek, videók) az Üzemeltető tulajdonát képezi. A honlap tartalmának bármilyen módszerrel és bármilyen adathordozón történő részleges vagy teljes reprodukciója kizárólag Üzemeltető előzetes és határozott engedélyezésével történhet.
Üzemeltető nem engedélyezi a honlapja azon tartalmának lemásolását, kiplakátozását vagy terjesztését, amelynek Ön nem rendelkezik az intellektuális tulajdonjogával. A honlap tartalmának harmadik személy által történő, engedély nélküli felhasználása hamisításnak számít, és az intellektuális tulajdonra vonatkozó törvény szankcióival jár.
Üzemeltető nem vállalja a felelősséget abban az esetben, ha egy harmadik személynek kiadott joggal egy illetéktelen felhasználó visszaél.
A felhasználó által közzétett tartalmat Üzemeltető nem köteles előzetesen ellenőrizni, sem azt rendszeresen vizsgálni, abból a szempontból, hogy az nem sérti-e más jogát.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha bármilyen kérdése , észrevétele , vagy problémája van jelen Adatkezelési nyilatkozattal , illetve a tájékoztatási gyakorlatával ezen az oldalon , kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail cím használatával: info (kukac) hallastarsasag.hu